کلید های محفظه دار

  • کاربرد فراوان در تاسیسات صنعتی
  • قلمرو آمپر از 12 الی 630 آمپر
  • امکان نصب کلید گردان با مدل ها و عملکرد های متنوع داخل محفظه
  • نصب آسان و سریع
  • درجه حفاظت IP40, IP54, IP65
  • محفظه 12 الی 100 آمپر بدنه ABS
  • محفظه 100 الی 250 آمپر بدنه فلزی
  • امکان اتصال کابل و گلند از وجوه مختلف
  • امکان استفاده از محفظه خالی به عنوان جعبه تقسیم و یا نصب سایر قطعات و تجهیزات برقی