تاییدیه برای بهترین کیفیت

Gost-R

CE

ISO 9001 : 2008

ISIRI

آزمایشگاه کنترل کیفیت

شرکت تولیدی توان ره صنعت کیفیت را نه تنها با صدور گواهینامه های کیفیت، بلکه همچنین از طریق آزمایشگاه استاندارد معتبر خود که در محل کارخانه قرار دارد حفظ می کند. آزمایشگاه شرکت توان ره صنعت، یک آزمایشگاه کنترل کیفی مجاز می باشد که توسط سازمان استاندارد ملی ایران تایید شده است و گزارش های آزمایش کیفیت فنی بر اساس در خواست به صورت رسمی به مشتریان داده می شود.آزمایشگاه مجهز به دستگاه های زیر می باشد :

  •  دستگاه تصویرنگار دیجیتال
  • دستگاه میکروسختی سنج
  • پروژکتور نمایشی
  • میکروسکوپ متالوژی
  • سختی سنج یونیورسال
  • مانت گرم
  • سیستم خاص طراحی شده برای تست عمر کنتاکت
  • سیستم خاص طراحی شده برای تست کنتاکت در ولتاژ نامی، جریان متغیر، زیر بار مطابق با استاندارد IEC947-1,2
  • دستگاه اهم سنج دیجیتالی با دقت بالا
  • تستر اسپری نمک و بسیاری دیگر از تجهیزات آزمایش استاندارد